REGULAMIN

1. INFORMACJE OGÓLNE
2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
4. CENY
5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
6. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
7. REKLAMACJA
8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1.Sklep internetowy infrastore.pl, działający pod adresem www.infrastore.pl, prowadzony jest przez firmę: Infracorr Sp. z o.o., z siedzibą w Niestępowie przy ul. Raduńskiej 20C wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000040780, z kapitałem zakładowym 66 000 PLN opłaconym w całości, nr NIP 5860006536, nr Regon 008411145.
1.2. Niniejszy Regulamin reguluje m.in. kwestie zawarcia umowy, składania zamówień, cen, dostawy produktów, reklamacji i odstąpienia od umowy. Zamówienie produktu jest równoznaczne z akceptacją postanowień regulaminu, gdyż przed zamówieniem jakichkolwiek produktów należy uważnie zapoznać się z jego treścią.
1.3. Sklep internetowy Infrastore, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.infrastore.pl. Możliwe jest również zamówienie mailowe na adres sklep@infrastore.pl
1.4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia
2. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie internetowym, faksowego, mailowego, osobistego, listownego.
2.2. Cena Produktu na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich w cenie brutto. W podanych cenach zawarta jest wartość podatku VAT w wysokości 23%. Koszty transportu podane na stronie są również podane w wartości brutto. Po złożeniu zamówienia przy pomocy formularza Klient jest informowany o wartości brutto zamówienia otrzymując na maila potwierdzenie zamówienia.
2.3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

2.4. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Klientów infrastore.pl (Infracorr Sp. z o. o.) oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówień. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie. są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Podane dane są niezbędne do zrealizowania zamówienia i nie są udostępniane żadnym podmiotom w innym celu. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2.5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.


3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
3.1. Zamówienia telefoniczne nie są realizowane w naszym sklepie.

3.2. Zamówienia on-line w sklepie infrastore.pl, można złożyć, po uprzedniej rejestracji-
w przypadku nowego Klienta lub po zalogowaniu w przypadku posiadania już konta w Sklepie infrastore.pl.
3.2.1. Dokonując rejestracji należy podać login i hasło w formularzu rejestracyjnym („Rejestracja”)
lub login i hasło w przypadku ponownego logowania. Przy dalszej konfiguracji konta, wymagane jest uzupełnienie w formularzu rejestracyjnym danych do faktury.
3.2.2. Składając zamówienie należy wybrać odpowiedni artykuł, korzystając z wyszukiwarki
lub przeglądając katalog produktów. Aby móc dodać produkt/produkty do koszyka, w niektórych przypadkach należy je skonfigurować pod względem potrzebnych parametrów.
3.2.3. Dodanie towaru do koszyka następuje po potwierdzeniu przyciskiem „zamawiam”.
Po potwierdzeniu przez Klienta zamówienia, następuje jego natychmiastowa rezerwacja w magazynie.
3.2.4. Proces realizacji zamówienia rozpoczyna się po tym, jak do Sklepu dotrze od Klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia, o czym Klient jest informowany na stronie kończącej składanie zamówienia.
3.2.5. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia e-mailem potwierdzającym realizację zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (np. częściowa realizacja ).
3.2.6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary są gotowe do wysyłki bądź w momencie odbioru.
3.2.7. Aby wprowadzić zmiany w zamówieniu które jest w trakcie realizacji należy skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem telefonu + 48 58 521 41 30
4. CENY
4.1 Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN BRUTTO

4.2 Płatności za nasze produkty dokonuje się w złotych polskich.

4.3 Ceny podane na stronie zawierają podatek VAT w wysokości 23%. W przypadku zamówienia on-line klient otrzymuje automatyczne potwierdzenie obejmujące kwoty netto jak i brutto.


4.4 Ceny towarów zostaną powiększone o opłaty za wybrany przez Klienta sposób płatności. Informacje o aktualnych opłatach znajdują się na stronach Sklepu.

4.5 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Dokładamy wszelkich starań, aby podana cena była dokładna, jednakże cena Zamówienia musi zostać przez nas sprawdzona w ramach obowiązującej nas procedury akceptacji. Jeżeli cena Zamówienia zmieni się, nim zaakceptujemy Zamówienie, skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o potwierdzenie chęci kontynuowania zakupu w cenie skorygowanej.

5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
5.1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą:

5.1.1. przelewem bankowym na konto sklepu; przy tym sposobie płatności termin realizacji wydłuża się o czas realizacji przelewu i księgowania płatności.
5.1.2. płatność przy odbiorze: należność pobiera kurier, dodatkowa opłata według cennika firmy kurierskiej.

5.1.3. osoby fizyczne mogą dokonać zakupu tylko przy dokonaniu przedpłaty.
5.1.4. Klienci odbierający towar osobiście, mają możliwość uregulowania należności za towar tylko gotówką.
5.1.5 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są
za pośrednictwem Przelewy24
6. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
6.1. Na czas dostawy towaru składa się czas realizacji zamówienia oraz czas przewozu przesyłki przez przewoźnika/spedytora.
6.2. Złożone zamówienia wraz z potwierdzoną płatnością do godziny 11:00, w dni robocze są realizowane i wysyłane tego samego dnia.

6.3. Czas przewozu przesyłki jest uzależniony od wybranej formy wysyłki/przewoźnika/spedytora. Kurier, przewidywany czas dostawy- 1-2 dni robocze. Nasi pracownicy, będą każdorazowo informować ewentualnych zmianach w terminie dostawy.

6.4. Przesyłki na terenie Polski doręczane są w dni robocze od poniedziałku do piątku.

6.5. Koszty transportu podane na stronie obejmują jedynie wysyłki na terytorium Polski. Jeżeli klient potrzebuje wysyłkę na terenie UE, należy skontaktować się z działem obsługi klienta pod numerem telefonu + 48 601 665 580. 

6.6. Odbiór osobisty w siedzibie Infracorr Sp. z o. o., jest możliwy po potwierdzeniu dostępności towaru na magazynie, które zostanie przesłane po złożeniu zamówienia, jeżeli brak informacji o stanie magazynowym na stronie dla zamówionej pozycji.


6.7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

7. REKLAMACJA

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

7.2. Wszystkie towary dostępne w Sklepie są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

7.3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.


7.4. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne przysługuje mu prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. W przypadkach dotyczących reklamacji w cały proces często musi zostać włączony producent i z tego powodu przygotowanie odpowiedzi na takie zapytanie lub skargę może potrwać dłużej.

7.5. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar:

7.5.1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
7.5.2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
7.5.3. nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
7.5.4. została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

7.6. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

7.7. Jeżeli spośród sprzedanych Produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Produktów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do Produktów wadliwych.

7.8 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
7.8.1 pisemnie na adres: Infracorr Sp. z o. o., ul. Raduńska 20C, 83-331 Niestępowo;
7.8.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@infrastore.pl; , wypełniając formularz z załącznika nr 1.

7.9. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

7.10. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres Infracorr Sp. z o. o., ul. Raduńska 20C, 83-331 Niestępowo. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7.11. W przypadku złożenia reklamacji w ciągu 3 dni roboczych sprzedający kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o rozpoczęciu procedury reklamacyjnej i przypuszczalnym terminie realizacji reklamacji. Dla urządzeń produkowanych w Polsce termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni roboczych, dla urządzeń produkowanych na terenie UE jest to 30 dni roboczych.

7.12. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.

7.13. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie www Sklepu.

7.14. Sprzedawca jest zwolniony z od odpowiedzialności z tytułu rękojmi jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili zawarcia Umowy Sprzedaży; gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży są Produkty mające powstać w przyszłości.

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1 Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podania przyczyny. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

8.1.1. pisemnie na adres: Infracorr Sp. z o. o., ul. Raduńska 20C, 83-331;

8.1.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@infrastore.pl , wypełniając formularz z załącznika nr 2.

8.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
8.2.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie po odstąpieniu od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy.

8.4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem w celu sprawdzenia/określenia braku uszkodzeń produktu.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu o którym mowa w odstąpieniu, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

8.6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


8.7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.


8.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:


8.8.1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
8.8.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
8.8.3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz niemagazynowana lub wyprodukowana lub konfigurowana lub wzorcowana lub legalizowana do zamówienia klienta, zamawiana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
8.8.4. w której opakowanie zostało naruszone i jest integralną częścią urządzenia zawierającą plomby gwarancyjne które gwarantują brak użytkowania Produktu.
8.8.5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
8.8.6. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.